RODO

RODO

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO)

RODO – rozporządzenie UE, tekst jednolity  →

 

Komunikat witryny internetowej Reklama Firmowa

Ochrona danych osobowych w agencji reklamowej A-REK

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Agencja reklamowa Arek w Mińsku Mazowieckim nie gromadzi i nie przetwarza danych osób prywatnych.

Działalność agencji reklamowej Arek dedykowana jest odbiorcy biznesowemu, tj. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zasady ochrony danych oraz upublicznienia treści związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą regulowane są odrębnymi przepisami.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczna, jeżeli:

 

  • przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną.  Również, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
  • przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów prawa
  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

 

W celu uniknięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości nasza agencja reklamowa A-Rek zamieszcza dodatkowy komunikat na potrzeby osób prywatnych.

 

Komunikat:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest

A-Rek  Agnieszka Moroz – Wawrzeńczak

z rejestracją w: Polska, 05-300 Mińsk Mazowiecki przy ul. Jana Kochanowskiego 8B,

siedzibabiuro Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 111 lokal 8

pracownia Stojadła, ul.Warszawska 35

w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu wykonania zamówienia/umowy, której jest Pani/ Pan stroną.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień zamówienia/umowy.
Pani/ Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie, np: kurierom, abyśmy mogli wykonać nasze usługi.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowała niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.


Informację sporządził właściciel firmy:
Agnieszka Moroz – Wawrzeńczak